30 mm/44 mm

30 mm/44 mm
30 mm/44 mm
Beskrivning av 30 mm/44 mm

Beskrivning av 30 mm/44 mm från Marineonline.se : Galvanisk korrosion hotar alla fartyg med metall ombord. Korrosionen uppstår varje gång två olika metaller har förbindelse med varandra genom en elektriskt ledande vätska. Det går en ström (elektroner) från den ena metallen till det andra. Därmed försvinner elektroner från den mest reaktiva metallen (t.ex. fartyget, skrovet) till den andra (t.ex. havsbotten). Den reaktiva metallen utsätts på så sätt för frätning / nedbrytning. Saltvatten leder elektricitet, och ofta finns det metaller i eller på havsbotten. Därför blir fartyg, som seglar mycket i salta farvatten, utsatta för stor galvanisk korrosion. För att undvika korrosion av skrovet kan man montera s k offeranoder av en mindre ädel metall, t.ex. zink, på skrovet, så blir zinkanoderna korroderade före skrovet.

Läs mer om 30 mm/44 mm i butik...


Sök bästa pris på 30 mm/44 mm hos: