35 mm/70 mm

35 mm/70 mm
35 mm/70 mm
Beskrivning av 35 mm/70 mm

Beskrivning av 35 mm/70 mm från Marineonline.se : Axelanod – lång typ. Galvanisk korrosion hotar alla fartyg med metall ombord. Korrosionen uppstår varje gång två olika metaller har förbindelse med varandra genom en elektriskt ledande vätska. Det går en ström (elektroner) från den ena metallen till det andra. Därmed försvinner elektroner från den mest reaktiva metallen (t.ex. fartyget, skrovet) till den andra (t.ex. havsbotten). Den reaktiva metallen utsätts på så sätt för frätning / nedbrytning. Saltvatten leder elektricitet, och ofta finns det metaller i eller på havsbotten. Därför blir fartyg, som seglar mycket i salta farvatten, utsatta för stor galvanisk korrosion. För att undvika korrosion av skrovet kan man montera s k offeranoder av en mindre ädel metall, t.ex. zink, på skrovet, så blir zinkanoderna korroderade före skrovet.

Läs mer om 35 mm/70 mm i butik...


Sök bästa pris på 35 mm/70 mm hos: