Att Lära In Svenska Ute

Att Lära In Svenska Ute
Att Lära In Svenska Ute
Beskrivning av Att Lära In Svenska Ute

Att lära in Svenska ute – bok Målgrupp: SVENSKA ÅK F-9 Författare: Robert Lättman-Masch Mats Wejdmark Ammi Wohlin Eva Persson Stina Lindblad Helene Grantz Birgitta Sang. Om boken Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor delta i samtal reflektera och redovisa muntligt samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas struktureras och dokumenteras. Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Boken på över 200 sidor ger dig uppslag och inspiration för lektioner övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen.

Läs mer om Att Lära In Svenska Ute i butik...


Sök bästa pris på Att Lära In Svenska Ute hos: