Blaser R8 Slutstycke Black Edition

Blaser R8 Slutstycke Black Edition
Blaser R8 Slutstycke Black Edition
Beskrivning av Blaser R8 Slutstycke Black Edition

Slutstycke Blaser R8 Black Edition Finns både i höger och vänster utförande. Notera att det är olika slutstyckshuvuden för olika kalibrar. Slutstyckshuvud Mini : 222 223 Rem Slutstyckshuvud Standard: 22-250 243Win 65×55 270win 308 30-06 8x57JS 93×62 Slutstyckshuvud Magnum: 7mmRemMag 300WSM 300WinMag 338WinMag 375 H&H

Läs mer om Blaser R8 Slutstycke Black Edition i butik...


Sök bästa pris på Blaser R8 Slutstycke Black Edition hos: