Flow Of Genetic Information Kit

Flow Of Genetic Information Kit
Flow Of Genetic Information Kit
Beskrivning av Flow Of Genetic Information Kit

Detta paket är av mycket hög kvalitet, utvecklat och tillverkat i USA. Det är avsett för laboration om den genetiska koden och passar studenter från högstadiet och gymnasiet till högskola och universitet. En sats är rekommenderad för arbete i grupp om 4 elever. Materialet är hållbart och kan användas många gånger. Det består huvudsakligen av plastlaminerade scheman och olika delar av styv skumplast. Studenter kan använda denna laborationssats för att modellera DNA-replikation med olikfärgade nukleotider och en modell av DNA-polymeras på ett inplastat schema. Transkription då en DNA-sträng kopieras till mRNA med ett RNA-polymeras. Proteinsyntes/translation då mRNA avkodas och med hjälp av tRNA och aminosyror bildar proteiner i ribosomerna, modellerat på ett ribosomschema. Ett paket innehåller: Inplastade scheman 1 DNA-replikationsschema (30×48 cm) 1 transkriptionsschema (30×48 cm) 1 translationsschema (30×48 cm) 2 ovala DNA-polymerasschema 1 transkriptionsbro Skumplastbitar 3 stycken orange för replikationsschemat 5 stycken röda för transkriptionsschemat 3 stycken lila för translationsschemat 4 stycken grå för polymerasovalerna 1 karta med klistermärke KARTOR 2 DNA-sekvenskartor (I och II) 2 RNA-sekvenskartor (I och II) 9 stycken tRNA-molekyler 1 styck ”Release Factor” (för avslutning av translationsprocessen) 10 stycken aminosyror DNA-nukleotider 40 röda Adenin 24 grå Adenin 40 gula Tymin 24 grå Tymin 40 blå Cytosin 24 grå Cytosin 40 gröna Guanin 24 grå Guanin RNA-nukleotider 10 röda Adenin 10 vita Uracil 10 blå Cytosin 10 gröna Guanin 1 styck kodon-karta i miniformat På tillverkarens hemsida finns mycket material för gratis nedladdning (på engelska): www.3dmoleculardesigns.com Några viktiga dokument finns för direkt nedladdning här: Monteringsanvisning Lärarhandledning Lab DNA-replikation

Läs mer om Flow Of Genetic Information Kit i butik...


Sök bästa pris på Flow Of Genetic Information Kit hos: