Flow Of Genetic Information Kit

Flow Of Genetic Information Kit
Flow Of Genetic Information Kit
Beskrivning av Flow Of Genetic Information Kit

Detta paket är av mycket hög kvalitet utveck l at och tillverkat i USA. Det är avsett för laboration om den genetiska koden och passa r studenter från högstadiet och gymnasiet till högskola och universitet . En sats är rekommenderad för arbete i grupp om 4 elever. Materialet är hållbart och kan användas många gånger. Det består huvudsakligen av plastlaminerade scheman och olika delar av styv skumplast. Studenter kan använda denna laborationssats för att modellera DNA-replikation med olikfärgade nukleotider och en modell av DNA-polymeras på ett inplastat schema. Transkription då en DNA-sträng kopieras till mRNA med ett RNA-polymeras. Proteinsyntes/translation då mRNA avkodas och med hjälp av tRNA och aminosyror bildar proteiner i ribosomerna modellerat på ett ribosomschema. Ett paket innehåller: Inplastade scheman 1 DNA-replikationsschema (30×48 cm) 1 transkriptionsschema (30×48 cm) 1 translationsschema (30×48 cm) 2 ovala DNA-polymerasschema 1 transkriptionsbro Skumplastbitar 3 stycken orange för replikationsschemat 5 stycken röda för transkriptionsschemat 3 stycken lila för translationsschemat 4 stycken grå för polymerasovalerna 1 karta med klistermärke KARTOR 2 DNA-sekvenskartor (I och II) 2 RNA-sekvenskartor (I och II) 9 stycken tRNA-molekyler 1 styck Release Factor ( för avslutning av translationsprocessen) 10 stycken aminosyror DNA-nukleotider 40 röda Adenin 24 grå Adenin 40 gula Tymin 24 grå Tymin 40 blå Cytosin 24 grå Cytosin 40 gröna Guanin 24 grå Guanin RNA-nukleotider 10 röda Adenin 10 vita Uracil 10 blå Cytosin 10 gröna Guanin 1 styck kodon-karta i miniformat På tillverkarens hemsida finns mycket material för gratis nedladdning (på engelska): www.3dmoleculardesigns.com Några viktiga dokument finns för direkt nedladdning här: monteringsanvisning lärarhandledning Lab DNA-replikation

Läs mer om Flow Of Genetic Information Kit i butik...


Sök bästa pris på Flow Of Genetic Information Kit hos: