Konisk Pendel

Konisk Pendel
Konisk Pendel
Beskrivning av Konisk Pendel

Snillrik artikel för att visa och mäta på en konisk pendel med stabil och jämn cirkelrörelse. Eftersom kraften för alla objekt är F = ma så gäller här F = mv²/r . Detta är vad som händer när ett föremål upphängd i ett snöre rör sig i en cirkulär bana – en konisk pendel. Pendelns vinkel mot vertikalplanet kan avläsas på den balanserade gradskivan. Rörelsen rör sig så gott som friktionsfritt. Pendelns längd varieras genom att växla mellan fyra utbytbara linor med krokar. Bestäm: Centripetalkraften vs. banradien Centripetalkraften vs. omloppstiden Tyngdaccelerationen g Använd tillsammans med MOTOR med växel EL19f Mät med tidtagarur eller använd fotodetektor och en timer för noggrann verifiering: Timer – student Fotodetektor FDI

Läs mer om Konisk Pendel i butik...


Sök bästa pris på Konisk Pendel hos: