Ljusets Hastighet – Labsats

Ljusets Hastighet – Labsats
Ljusets Hastighet – Labsats
Beskrivning av Ljusets Hastighet – Labsats

Mät ljusets hastighet i en optisk fiber och beräkna sedan ljusets hastighet i luft och vakuum. Även om noggrannheten är inte så god så att du får 2997924562 m/s så är den fullt tillräcklig för att hamna i närheten av korrekt värde. Labsatsen är enkel att sätta upp och att förstå. Utmärkt för laboration och fördjupning i optik/vågrörelselära. Satsen består av en fiberoptisk sändare och en fiberoptisk mottagare inbyggda i en gemensam låda samt 20 m fiberoptisk kabel. Från sändaren sänds en puls ut i den optiska fibern. ’En stund senare’ når pulserna mottagaren. Sändaren kopplas till kanal 1 på ett dubbel-stråleoscilloskop och mottagaren till kanal 2. Tidsskillnaden mellan den avsända och den mottagna pulsen bestäms genom att mäta avståndet mellan topparna på oscilloskopet. För mätningen krävs ett oscilloskop på 20 MHz eller bättre. En utförlig pedagogisk handledning på engelska medföljer.

Läs mer om Ljusets Hastighet – Labsats i butik...


Sök bästa pris på Ljusets Hastighet – Labsats hos: