Magnetisk Induktion Och Lenz Rör

Magnetisk Induktion Och Lenz Rör
Magnetisk Induktion Och Lenz Rör
Beskrivning av Magnetisk Induktion Och Lenz Rör

Försöket ”Magnetisk induktion” består av en spole och ett plaströr. Till spolen är två lysdioder parallellkopplade med olika polaritet. Dvs de lyser en i taget beroende på strömmens riktning. Då magneten släpps in i spolen lyser först den ena lysdioden. När magneten lämnar spolen lyser därefter den andra, eftersom den inducerade spänningen då har omvänd riktning. Vänder man på magneten eller på spolen, så lyser dioderna i omvänd ordning. Spolen kan kopplas till en datalogger, till exempel LogIT, där grafen av den inducerade spänningen ritas upp. Där kan man se att absolutbeloppet av toppspänningen blir lite större då magneten lämnar spolen än då magneten går in i spolen. Varför? I paketet ingår även försöket Lenz lag som består av en magnet, en vikt samt ett kort kopparrör. Magneten faller långsamt genom röret beroende på Lenz lag.

Läs mer om Magnetisk Induktion Och Lenz Rör i butik...


Sök bästa pris på Magnetisk Induktion Och Lenz Rör hos: