Thermacell Mr300c24 Grön

Thermacell Mr300c24 Grön
Thermacell Mr300c24 Grön
Beskrivning av Thermacell Mr300c24 Grön

MR300C24 från Thermacell är ett extremt effektivt och lättanvänt myggskydd för utomhusbruk som skapar en skyddszon mot mygg och knott på ca 20m². Kommer med 24 timmars refill samt ett clip för att kunna fästa enheten i bältet. OBS! Innehåller biocider. Använd biocider aktsamt. Läs alltid igenom instruktioner och produktinformation före användning.-Mattor med myggmedel är ett bekämpningsmedel mot mygg och får inte användas där det finns risk för exponering till vattenmiljö.-Mattor med myggmedel får endast användas i därtill avsedd apparatur. Thermacell Myggskydd är endast till för utomhusbruk. Får ej användas inomhus i tält eller i andra slutna rum. Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan verka irriterande sörj då för frisk luft och vila.-Vid eventuell förtäring av mattor drick vatten eller mjölk samt kontakta läkare.-Oanvända mattor förvaras svalt och torrt i slutna förpackningar. Mattor och använda apparater betraktas som farligt avfall och skall lämnas till godkänt avfallsdeponeringsställe. Öppnade mattförpackningar och förbrukade mattor får ej återanvändas.-Varje matta med myggmedel räcker i upp till 4 timmar. Mattan är blå från början men bleknar och blir slutligen vit när den aktiva ingrediensen utsöndrats helt och mattan därmed är förbrukad. Under användning syns ibland ångor detta är helt normalt. Utsätt inte apparaten eller mattor för regn.

Läs mer om Thermacell Mr300c24 Grön i butik...


Sök bästa pris på Thermacell Mr300c24 Grön hos: