Ultraflex hydraulstyrning under 300hk

Ultraflex hydraulstyrning under 300hk
Ultraflex hydraulstyrning under 300hk
Beskrivning av Ultraflex hydraulstyrning under 300hk

NAUTECH 3.1/M-90-hydraulstyrningspaket för motorer under 300 hk. Paketet innehåller en 9 meters slangserie med en koppling i ena ändan. Innehåller också kopplingsdon som du lätt kan fästa i slangens fria ända. Styrning 51 varv med cylinderns fulla rörelsebana.

Innehåller:
– 1 st UP25F hydraulpump deplacement 25 cm³ max tryck 70 Bar
– 1 st UC128-OBF/1 hydraulcylinder volym 128 cm³ slaglängd 185 mm
– 2 st 9 m KIT OB/M-90 Ø 5/16” I.D.-hydraulslangar
– 2 st 5/16” I.D.-slangkopplingar
– 2 l hydraulolja

Bra att veta när du väljer hydraulstyrningssystem:

Hydrauliska styrsystem består av en hydraulpump och en cylinder. Dessa är sammankopplade med rör eller slangar. När ratten vrids uppstår tryck i hydraulpumpen som tvingar oljan i rören till cylindern och därifrån tillbaka till pumpen. Cylinderns rörelse förmedlas till rodret eller drevet. Pumparna har en bakslagsventil som hindrar oljan att återvända samma väg. Detta möjliggör användning av flera styrenheter. Cylindrarna är balanserade eller obalanserade. Med en balanserad cylinder rör sig rodret lika mycket åt båda hållen med samma antal varv på ratten. En obalanserad cylinder har två kammare med olika volymer. Därför behövs olika antal varv på ratten för att röra rodret åt ena respektive andra hållet.

ULTRAFLEX tillverkar olika pumpar med olika kapaciteter (cm3 olja som förflyttas med ett rattvarv) för olika ändamål. Vid val av pump behöver du beakta cylinderns oljevolym. Hur rodret rör sig i förhållande till ratten beror på cylindervolymen och pumpkapaciteten. Exempel: Om pumpens kapacitet är 20 cm3 och cylindervolymen 94 cm3 är formeln följande: 94 dividerat med 20 är lika med 47. Ratten måste då vridas 47 varv för att rodret ska gå från ena extremläget till andra. När två cylindrar kopplas ihop måste man räkna med bådas volym. System där rattens varvantal blir under fyra är inte att rekommendera eftersom styrkrafterna då blir för stora. System där rattens varvantal är över åtta rekommenderas inte heller eftersom rodret då reagerar för långsamt. Maxtrycket är 70 MPa (70 bar) (1000 psi).

Läs mer om Ultraflex hydraulstyrning under 300hk i butik...


Sök bästa pris på Ultraflex hydraulstyrning under 300hk hos: