3B Scientific

3B Scientific Ögonmodell för optiska försök

3B Scientific Ögonmodell för optiska försök

En modell för att demonstrera ögats optiska egenskaper t ex. representation av ett föremål på näthinnan, förändringar i linsens krökning, närsynthet och långsynthet. Öga och linser monteras på en aluminiumskena som är 50 cm lång.Levereras i en förvaringsväska och innehåller följande: * Halv ögonglob med justerbart irismembran, linshållare och 2 konvexa linser (f = 65 …

3B Scientific Ögonmodell för optiska försök Läs mer »

3B Scientific Ögonmodell för optiska försök

3B Scientific AC-Resistans – Experimentpaket

3B Scientific AC-Resistans – Experimentpaket

Bestäm AC -motståndet i en krets med kapacitiva och resistiva belastningar. Experiment från 3B Scientific.I växelströmskretsar måste inte bara motstånd (ohm) beaktas utan också motståndet på grund av kapacitiva belastningar. Kombinationen av de två kan vara seriekopplade eller parallella. Detta påverkar både amplituderna och fasen hos strömmen och spänningen. I experimentet kommer detta att undersökas …

3B Scientific AC-Resistans – Experimentpaket Läs mer »

3B Scientific AC-Resistans – Experimentpaket

3B Scientific Elektriska Ledare – Experimentpaket

3B Scientific Elektriska Ledare – Experimentpaket

Mål: Bestäm den elektriska konduktiviteten hos koppar och aluminiumMaterialets elektriska ledningsförmåga är mycket beroende av materialets fysikaliska egenskaper. Det definieras som proportionalitetskonstanten mellan strömtätheten och det elektriska fältet i det material som undersöks. I detta experiment används fyrterminalavkänning för att mäta ström och spänning i metallstänger med känt tvärsnitt och längd. Ingår: Värmeledande stång, aluminium …

3B Scientific Elektriska Ledare – Experimentpaket Läs mer »

3B Scientific Elektriska Ledare – Experimentpaket

3B Scientific Wheatstones Bridge – Experimentpaket

3B Scientific Wheatstones Bridge – Experimentpaket

Ett arrangemang där två spänningsdelare är parallellt anslutna och anslutna till samma likspänningskälla. Den kan användas för att erhålla värdena för vissa motstånd. Experiment från 3B Scientific.Den första spänningsdelaren består av motståndet som ska mätas tillsammans med ett referensmotstånd, medan den andra består av en motståndstråd på 1 m längd som är uppdelad i två …

3B Scientific Wheatstones Bridge – Experimentpaket Läs mer »

3B Scientific Wheatstones Bridge – Experimentpaket

3B Scientific Träningsoscilloskop – Experimentpaket

3B Scientific Träningsoscilloskop – Experimentpaket

Experimentet går ut på att studera de fysiska principerna för tidsupplöst visning av elektriska signaler med hjälp av ett oscilloskop.Studentoscilloskopet kan användas för att studera de fysiska principerna för tidsupplöst visning av elektriska signaler på en fluorescerande skärm. I ett Braun -rör genereras en fokuserad elektronstråle och den punkt vid vilken den faller på den …

3B Scientific Träningsoscilloskop – Experimentpaket Läs mer »

3B Scientific Träningsoscilloskop – Experimentpaket

Elfält i En Plattkondensator – Experimentpaket

Elfält i En Plattkondensator – Experimentpaket

Mål: Mät det elektriska fältet i en plattkondensator med hjälp av den elektriska fältmätaren.Den elektriska fältmätaren kan användas för att mäta det elektriska fältet i en plattkondensator direkt. I detta experiment avbryter en roterande sektorerad skiva det elektrostatiska flödet som faller på en induktionsplatta, som utgör en del av en kondensatorplatta. De spänningspulser som därigenom …

Elfält i En Plattkondensator – Experimentpaket Läs mer »

Elfält i En Plattkondensator – Experimentpaket

Spänning på en plattkondensator – Experimentpaket

Spänning på en plattkondensator – Experimentpaket

Mål: Mät den elektrostatiska spänningen som en funktion av avståndet mellan plattornaFör att öka avståndet mellan de laddade plattorna på en plattkondensator efter att ha tagit bort deras yttre anslutningar måste mekaniskt arbete utföras. Detta kan demonstreras genom att mäta den resulterande ökningen av spänningen mellan plattorna med hjälp av en elektrostatisk voltmeter. Ingår: Elektrisk …

Spänning på en plattkondensator – Experimentpaket Läs mer »

Spänning på en plattkondensator – Experimentpaket

Fälteffekttransistorer – Experimentpaket

Fälteffekttransistorer – Experimentpaket

Mål: Mät egenskaperna hos en fälteffekttransistorEn fälteffekttransistor (FET) är en halvledarkomponent i vilken elektrisk ström passerar genom en kanal och styrs av ett elektriskt fält som verkar vinkelrätt mot kanalen. FET har tre kontakter, kallade källa, avlopp och grind på grund av deras respektive funktioner. Om en spänning appliceras mellan källan och avloppet, rinner en …

Fälteffekttransistorer – Experimentpaket Läs mer »

Fälteffekttransistorer – Experimentpaket

3B Scientific Bipolära Transistorer – Experimentpaket

3B Scientific Bipolära Transistorer – Experimentpaket

Mål: Mätning av de relevanta egenskaperna hos en npn -transistorEn bipolär transistor är en elektronisk komponent som består av tre alternerande p-dopade och n-dopade halvledarlager som kallas bas, kollektor och sändare. Beroende på lagrenas sekvens kan transistorn antingen kallas npn eller pnp. Svaret hos en bipolär transistor kan beskrivas distinkt av exempelvis en ingångskarakteristik, en …

3B Scientific Bipolära Transistorer – Experimentpaket Läs mer »

3B Scientific Bipolära Transistorer – Experimentpaket

3B Scientific Spänningsdelare – Experimentpaket

3B Scientific Spänningsdelare – Experimentpaket

Syfte: Mät spänningen och strömmen för en spänningsdelare med och utan lastEn spänningsdelare i sin enklaste form består av ett par motstånd kopplade i serie, varigenom den totala spänningen över dem är uppdelad i två delar. En spänningsdelare anses vara laddad när ett ytterligare motstånd är anslutet parallellt med ett av paret. Strömmen och spänningen …

3B Scientific Spänningsdelare – Experimentpaket Läs mer »

3B Scientific Spänningsdelare – Experimentpaket

Vågoptik med mikrovågor – Experimentpaket

Vågoptik med mikrovågor – Experimentpaket

Experimentet går ut på att demonstrera och undersöka fenomenen interferens, diffraktion och polarisering med hjälp av mikrovågor. Experimentpaket från 3B Scientific.Med hjälp av mikrovågor kan många experiment utföras på interferens, diffraktion och polarisering, som ett hjälpmedel för att förstå dessa fenomen för synligt ljus. Diffrakterande föremål och polarisationsgaller kan användas då de har en struktur …

Vågoptik med mikrovågor – Experimentpaket Läs mer »

Vågoptik med mikrovågor – Experimentpaket

3B Scientific Termionisk diod – Experimentpaket

3B Scientific Termionisk diod – Experimentpaket

Mål: observera karakteristiken för en termionisk diodI en termionisk diod bär fria elektroner ett strömflöde mellan den uppvärmda katoden och anoden när en positiv spänning appliceras mellan katoden och anoden. Strömmen ökar tillsammans med spänningen tills en mättnadspunkt har uppnåtts. Men om spänningen är negativ är strömmen noll. Ingår: Diod S Högvakuum elektronrör med termionisk …

3B Scientific Termionisk diod – Experimentpaket Läs mer »

3B Scientific Termionisk diod – Experimentpaket

Ladda Och Ladda Ur En Kondensator – Experimentpaket

Ladda Och Ladda Ur En Kondensator – Experimentpaket

Mål: Undersökning av hur spänningen över en kondensator förändras över tiden när kondensatorn laddas eller laddas urI en likströmskrets flödar bara ström genom en kondensator vid den tidpunkt då strömmen slås på eller av. Strömmen får kondensatorn att ladda tills spänningen över den är lika med den applicerade spänningen. När strömmen är avstängd kommer kondensatorn …

Ladda Och Ladda Ur En Kondensator – Experimentpaket Läs mer »

Ladda Och Ladda Ur En Kondensator – Experimentpaket

3B Scientific Elektrondiffraktion – Experimentpaket

3B Scientific Elektrondiffraktion – Experimentpaket

Genom detta experiment blir det möjligt att observera diffraktionen av elektroner på polykristallin grafit och bekräfta elektronernas vågkaraktär. Det är möjligt att observera två diffraktionsringar som omger en central punkt på strålens axel på den fluorescerande skärmen i elektrondiffraktionsröret. Dessa ringar orsakas av diffraktion av elektroner vid de gitterplan av mikrokristallerna i grafitfolien som uppfyller …

3B Scientific Elektrondiffraktion – Experimentpaket Läs mer »

3B Scientific Elektrondiffraktion – Experimentpaket

Maltese-Cross Tube Grundutrustning – Experimentpaket

Maltese-Cross Tube Grundutrustning – Experimentpaket

Detta experiment demonstrerar den raka utbredning av elektroner i frånvaro av något fält. Rätlinjig utbredning av elektroner i frånvaro av ett fält kan demonstreras i ett maltesiskt korsrör genom att visa hur elektronstrålens skugga sammanfaller med skuggan på grund av en ljusstråle. Varje avvikelse från strålens utbredning av strålen, till exempel på grund av ett …

Maltese-Cross Tube Grundutrustning – Experimentpaket Läs mer »

Maltese-Cross Tube Grundutrustning – Experimentpaket

Experimentpaket Impedans för en kondensator i en växelströmskrets

Experimentpaket Impedans för en kondensator i en växelströmskrets

Mål: Bestäm kondensatorns impedans som funktion av kapacitans och frekvensVarje förändring i spänningen över en kondensator ger upphov till ett strömflöde genom komponenten. Om en växelspänning appliceras kommer växelström att flöda som skiftas i fas med avseende på spänningen. I detta experiment levererar en frekvensgenerator en växelspänning med en frekvens på upp till 3 kHz. …

Experimentpaket Impedans för en kondensator i en växelströmskrets Läs mer »

Experimentpaket Impedans för en kondensator i en växelströmskrets

Induktion Genom Ett Varierande Magnetfält – Experimentpaket 3B Scientific

Induktion Genom Ett Varierande Magnetfält – Experimentpaket 3B Scientific

Mål: Mätning av den spänning som induceras i en induktionsspoleOm en sluten ledarslinga med N -lindningar är placerad i en cylinderspole genom vilken en växelström strömmar, induceras en elektrisk spänning av det variabla magnetflödet genom ledarslingan. Denna induktionsspänning är beroende av antalet lindningar och tvärsnittsarean hos ledarslingan samt frekvensen, amplituden och vågformen för växelström som …

Induktion Genom Ett Varierande Magnetfält – Experimentpaket 3B Scientific Läs mer »

Induktion Genom Ett Varierande Magnetfält – Experimentpaket 3B Scientific

3B Scientific Amontons Lag – Experimentpaket

3B Scientific Amontons Lag – Experimentpaket

Mål: Verifiera det linjära sambandet mellan trycket och temperaturen för en idealgasGiltigheten av Amontons lag för ideala gaser demonstreras med normal luft. För att demonstrera detta värms en volym innesluten luft i en ihålig metallisk sfär upp med hjälp av ett vattenbad medan temperaturen och trycket mäts samtidigt. Ingår: Jolly’s Bulb and Gauge Stor, ihålig …

3B Scientific Amontons Lag – Experimentpaket Läs mer »

3B Scientific Amontons Lag – Experimentpaket

Photovoltaic Systems – Experimentpaket 3B Scientific

Photovoltaic Systems – Experimentpaket 3B Scientific

Mål: Undersök hur delvis skuggning påverkar solcellsanläggningarI solcellsanläggningar är flera solcellsmoduler vanligtvis seriekopplade i en lång rad. Själva modulerna består av många solceller som är seriekopplade. I praktiken är det möjligt för sådana system att vara delvis i skugga. Enskilda delar av systemet utsätts sedan för mindre ljus och genererar därför lite ström, vilket sedan …

Photovoltaic Systems – Experimentpaket 3B Scientific Läs mer »

Photovoltaic Systems – Experimentpaket 3B Scientific

Rulla till toppen