Anchovy

Anchovy Special Löjskalle

Anchovy Special Löjskalle

Anchovy Special Löjskalle Löjskallar från Anchovy är formodligen den vanligaste löjskallen som trollar runt om i norden använder sig av. Dom har varit med länge, kopierats och det har vuxit fram nya varianter. Löjskallar används framför allt till trolling, man fiskar med döda betesfiskar oftast löja eller nors men även andra arter som mört, sill …

Anchovy Special Löjskalle Läs mer »

Anchovy Special Löjskalle

Rulla till toppen